Layout Layout
 Portal /

Privacy en mogelijke datalekken

www.stichtingchip.nl/modules.php/Page/index/Disclaimer
zaterdag 17 april 2021

De bij Stichting CHIP geregistreerde persoonsgegevens worden door ons zo zorgvuldig mogelijk bewaakt en zijn uitsluitend bedoeld voor onze dienstverlening (het herenigen van huisdieren met hun eigenaren/houders) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Lees ook onze pagina Disclaimer en Privacy. Onterecht gebruik door anderen is echter nooit geheel uit te sluiten.

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de beveiliging van de geregistreerde persoonsgegevens en werken daarom met een reCAPTCHA systeem. Tevens kan elke eigenaar zelf de mate van openbaarheid van zijn/haar contactgegevens 24/7 online bepalen. Mocht u vragen hebben over onze privacybewaking, meld u dan bij het bestuur van Stichting CHIP of haar vertegenwoordiger via info@stichtingchip.nl

Link

Corona en de CHIP-databank

maandag 20 april 2020

Ook in deze tijd, met allerlei corona-maatregelen, is Stichting CHIP gewoon voor jullie bereikbaar. Echter, we zijn niet allemaal de hele dag beschikbaar via de telefoon. Wel waren wij al gewend dat onze mensen veel van thuis uit werken en dat komt nu goed uit.

Aangezien de richtlijnen steeds aangepast worden, kan de informatie van vandaag al weer morgen achterhaald zijn. Wat wel blijft, is de enorme impact die de maatregelen hebben op de dierenopvangcentra. Heb je vragen of kunnen we je ergens bij helpen? Stuur ons dan een e-mail via info@stichtingchip.nl, wij zorgen dan dat de juiste medewerker reageert.

Campagne Foute Fokker - zijn ze geregistreerd?

woensdag 22 januari 2020

Pups moeten al bij de verkoper gechipt en geregistreerd zijn. Vraag de fokker om het registratiebewijs van de databank en laat u niet afschepen.

Samenwerking tussen Europese databanken

https://www.europetnet.org/
donderdag 13 juni 2019

De jaarlijkse vergadering van de Europese dieren-databanken vond dit jaar plaats op 7 juni 2019 in Lviv, Oekraïne. Naast de gebruikelijke agenda was er een presentatie over de illegale puppyhandel vanuit Oost-Europa. Dank aan onze lokale collega's (Animal-ID) voor de perfecte organisatie

Link

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
dinsdag 1 januari 2019

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
 
-versterking en uitbreiding van privacyrechten;
-meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
-dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
 
En wat doet Stichting CHIP? 
 
Sinds onze oprichting (lang geleden) hebben we altijd strikte privacy regels gehanteerd. Daarom staan de contactgegevens van de eigenaar niet altijd online. (Bijvoorbeeld omdat de dierenarts daar in 2010 geen toestemming voor gevraagd heeft.) Mopper in zo'n geval niet tegen onze telefoniste, wij zijn deze strikte handhaving verplicht.
 
 
Link