Stichting CHIP For the professionel registration of your pet.
Search microchip:
Layout Layout

Over Stichting CHIP De databank van CHIP, het Centraal Huisdieren Identificatie Punt, is opgericht in 1991. Dat was direct na de invoering van de eerste chips voor huisdieren. CHIP (toen nog onder de naam VETAIR) was daarmee de eerste databank. Identificatie, vooral door chips, en registratie zijn de belangrijkste taken. Maar ook in het geven van voorlichting en het bevorderen van samenwerking tussen databanken speelt CHIP een grote rol.

Tatoeages In 2004 werd de registratie van alle getatoueerde honden en katten door het verantwoordelijke ministerie in handen gelegd van Stichting CHIP. Omdat tatoeages niet-unieke codes zijn, zijn de gegevens niet online op te vragen. Bel daarom voor getatoueerde dieren altijd de helpdesk.

Kwaliteit De kwaliteit van de gegevens is cruciaal voor de betrouwbaarheid en dus voor het gebruik van iedere databank. Als centrale databank brengt CHIP gegevens samen die dierenklinieken en dierenasielen aanleveren. Niet alleen bevat het aanmeldingssysteem al een aantal ingebouwde controles bij de aanmelding, maar ook voert CHIP later steekproefsgewijs extra controles uit. Door daarnaast wijzigingen voor de diereigenaren eenvoudig en gratis te maken, blijft de betrouwbaarheid ook na vele jaren hoog.

Steun Stichting CHIP Er zijn al veel dieren met hun baasjes herenigd dankzij de inzet van de nonprofit databank van stichting CHIP en haar vrijwilligers. Wij krijgen geen enkele subsidie. Dit werk is en blijft alleen mogelijk dankzij giften van dierenvrienden. Mocht u ons ook willen helpen, doneer dan makkelijk en veilig online via deze link:

De officiele doelstelling van Stichting CHIP is een goed functionerend systeem van internationale, professionele, veilige identificatie en registratie van gezelschapsdieren.

Wij zijn mede-oprichters van en werken samen met onze collega's in SDGN (Nederland) en Europetnet (Europa).  Ook werken we m.i.v. augustus 2014 intensief samen met de RCA-databank.
Dankzij die samenwerking is het gemakkelijk om dieren snel en veilig bij hun eigenaren terug te melden. 
Ook na verhuizingen, herplaatsingen en tijdens vakanties.

    
 
Stichting CHIP is de modernste databank van Nederland. Het Nieuwe Werken, waarbij diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken worden toegepast, is helemaal geïmplementeerd. Nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerking worden toegepast, zodat informatie en kennis breder beschikbaar zijn. Stichting CHIP heeft medewerkers in het hele land en dus geen kantooradres. Om toch een (verplicht) fysiek adres te kunnen vermelden, maken we gebruik van het kantooradres van een van onze bestuursleden: Schaerweijdelaan 178, 3702 GN Zeist.