Layout Layout

Samenwerking tussen Europese databanken

Bericht geplaatst op 13 Jun 2019 12:06  

De jaarlijkse vergadering van de Europese dieren-databanken vond dit jaar plaats op 7 juni 2019 in Lviv, Oekraïne. Naast de gebruikelijke agenda was er een presentatie over de illegale puppyhandel vanuit Oost-Europa. Dank aan onze lokale collega's (Animal-ID) voor de perfecte organisatie


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bericht geplaatst op 01 Jan 2019 12:01  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
 
-versterking en uitbreiding van privacyrechten;
-meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
-dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
 
En wat doet Stichting CHIP? 
 
Sinds onze oprichting (lang geleden) hebben we altijd strikte privacy regels gehanteerd. Daarom staan de contactgegevens van de eigenaar niet altijd online. (Bijvoorbeeld omdat de dierenarts daar in 2010 geen toestemming voor gevraagd heeft.) Mopper in zo'n geval niet tegen onze telefoniste, wij zijn deze strikte handhaving verplicht.