Layout Layout

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bericht geplaatst op 23 Apr 2018 12:04  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
 
-versterking en uitbreiding van privacyrechten;
-meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
-dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
 
En wat doet Stichting CHIP? Wij zijn hier heel druk mee bezig.
 
Vooral met het controleren en met uitschrijven van hoe we het doen. Sinds onze oprichting (lang geleden) hebben we altijd strikte privacy regels gehanteerd. Daarom staan de contactgegevens van de eigenaar niet altijd online. (Bijvoorbeeld omdat de aanmelder daar in 2003 geen toestemming voor gevraagd heeft.) We moeten dat echter allemaal precies omschrijven. En dat is veel werk.
 
Wij komen hier graag op terug, niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie collega-aanmelders. Geef ons nu nog even de tijd om het exact uit te werken. En maak je geen zorgen, voor zover wij nu kunnen zien doen we het al helemaal goed.

Tenaamstelling

Bericht geplaatst op 05 Mar 2018 12:03

Gedurende lange tijd is er een discussie geweest tussen de databanken en sommige dierenopvangcentra.
Daarbij gaven veel opvangcentra aan de chipregistratie in eigen hand te willen houden. 
 
Niet helemaal ten onrechte, omdat slechts een beperkt deel van de eigenaren steeds de meest recente contactgegevens doorgeeft.
Stichting CHIP heeft gemeend dit op te lossen door bij elk dier niet alleen de eigenaar, maar altijd óók de aanmeldende instantie te tonen.
Desondanks blijft er bij een aantal instanties veel verzet.
 
Het is voor ons een bevestiging van ons beleid dat de overheid nu ook aangeeft dat juist de verblijfplaats van het dier gemeld moet worden, niet het eigendom.
Zie daarvoor ook de volgende link: 
http://www.chipjedier.nl/chippen-en-registreren/veelgestelde-vragen/#ik-heb-een-hond-uit-het-asiel-gehaald-maar-volgens-de-regels-van-het-asiel-blijft-de-hond-hun-eigendom-moet-ik-de-chipregistratie-nu-op-mijn-naam-zetten
 
Asielen moeten de hond na plaatsing binnen 2 weken afmelden bij de databank zodat ze niet langer dan nodig de hond op hun naam hebben staan.